مبل وین

مبل 7 نفره مدل وین شامل یک کاناپه 3 نفره یک کاناپه 2 نفره و دوعدد مبل تک نفره میباشد