شبنم

5,700,000ریال
كود المنتج RC1807846113
بعد 0 ×122× 244

ابعاد : 122 * 244
ضخامت : 16 میلیمتر
قیمت خام : 355.000 تومان
با ورق خارجی : 420.000 تومان
قیمت روکش مات : 150.000 تومان
قیمت روکش هایگلاس : 200.000 تومان
قیمت روکش چرم : 220.000 تومان

×
×